برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی دوران فارادی در یک بلور فوتونیک مغناطیسی دارای کاواک نقص (66643 مشاهده)
خواص اپتیکی نانوذرات اکسید قلع (56996 مشاهده)
طراحی و ساخت لیزر تیتانیوم سفایر کوک‌پذیر دو طول موجی پالسی (53246 مشاهده)
طراحی دیکدر نوری مبتنی بر کریستالهای فوتونیکی (36731 مشاهده)
کنترل گاف باند بلورهای فوتونی شامل نیم‌رساناهای چاه کوانتومی InGaAs/InAsاز طریق دمش نوری (36314 مشاهده)
بررسی تغییرات بهرۀ کوانتومی مولکول رنگ لیزری DCM با حضور نانوذرات کلوئیدی طلا (36070 مشاهده)
سنتز نانو پودر شیشه سرامیک کوردیریت با استفاده از ماده معدنی بنتونیت با بکارگیری فرآیند شوک حرارتی (35009 مشاهده)
بررسی اثر قطبش نوردر ضریب جذب بخار فلز قلیائی در فرآیند دمش اپتیکی (28963 مشاهده)
بررسی اثر تغییر پارامتر انرژی لیزر بر بهبود طیف رامان کلسیت و سیکلوهگزان (28398 مشاهده)
شاخص غیر کلاسیکی در نمایش ویگنر برای تعیین ویژگی‌های‌ فشردگی حالت‌های فوتونی (17680 مشاهده)
بهبود خواص سطحی و آنالیز میکروسکوپی لنزهای تماسی چشم تحت پرتودهی با لیزر اگزایمر (17111 مشاهده)
اثر فیلتر گاوسی بر خواص کانونی اکسیلن بر پایه‌ی غربال فوتونی (16887 مشاهده)
بررسی خواص اپتیکی نیترید تیتانیوم ( (TiNبراساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از تقریب های LDA و GGA (16731 مشاهده)
مقایسه هدف های تیغه ای، کروی، و مخروطی شکل در شبیه سازی پرتو ایکس با استفاده از پرتوهای الکترونی شبه تک انرژی (15662 مشاهده)
محاسبه ی آنتروپی کولموگروف در الکترودینامیک کوانتومی کاواک (15507 مشاهده)
بررسی ویژگی های اپتیکی بتا کوارتز با استفاده از نظریه تابعی چگالی و تابعی های PBE و PBEsol (15241 مشاهده)
بررسی اثر فرآیندهای انتقال بار در عملکرد درمان‌های فوتودینامیکی (14407 مشاهده)
بررسی پراکندگی رامان برانگیخته در لیزرهای تارنوری پیوسته با توان خروجی کیلووات (13969 مشاهده)
افزایش گستره دمایی خودکانونی نسبیتی پرتو لیزر با استفاده از پلاسما با چگالی بالارونده (13701 مشاهده)
طیف سنجی تبدیل فوریه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی (13634 مشاهده)
اثرات دمایی ماده‌ی دی‌الکتریک بر ویژگی‌های غیرکلاسیکی حالت همدوس غیرخطی سطح کره (13557 مشاهده)
خواص اپتیکی چاه‌های کوانتومی با جرم الکترون وابسته به مکان با روش تبدیل نقطه کانونی (13441 مشاهده)
طراحی نمایه ضریب شکست فیبر برای کاهش تلفات همبافت در محیط انتقال نوری (11671 مشاهده)
مطالعه نظری خواص الکتریکی دیود شاتکی Au/n-GaN (11626 مشاهده)
بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور محیط دی الکتریک مغناطیده (11462 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی خواص فوتولومینسانس و اکسیتونی نانو ذرات اکسید روی (6023 دریافت)
فیلترهای مایکروویو کوک پذیر بر پایه ی نانوسیم های فرومغناطیسی در بلورهای فوتونی مغناطیسی (5769 دریافت)
تعیین اندازه و ثابت پخش میکروذرات کروی با استفاده از روش پراکندگی دینامیکی نور (5587 دریافت)
بررسی خواص نوری گرافن تحت تغییر پتانسیل شیمیایی (4741 دریافت)
بررسی رابطه بین زاویه و شدت پراکندگی برای ذرات جوی کاهنده قابلیت دید افقی (4516 دریافت)
تحلیل و بهینه سازی سلول های خورشیدی چند گانه با پیوند تونلی (4451 دریافت)
سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 پهن باند با سرعت بالا مبتنی بر موجبر هایبرید پلاسمونیک (4369 دریافت)
اندازه گیری نمایه لایه نازک با استفاده از تداخل سنجی (4064 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی چاه کوانتومی مربعی مختل شده (3853 دریافت)
بررسی حساسیت سنسور فیبرنوری بر پایه تشدید پلاسمون سطحی با نانو لایه فلزی (3792 دریافت)
شناسایی و تفکیک باکترهای گرم مثبت و منفی با استفاده از طیف سنجی فروشکست القایی لیزری (3693 دریافت)
سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت (Fe3O4) و بررسی خواص اپتیکی آن‌ها (3628 دریافت)
بررسی مشخصه های فتوولتائیک سلول های خورشیدی پروسکایتی بدون رساننده ی حفره: اثر زمان در فرآیند تشکیل پروسکایت بوسیله لایه نشانی غوطه وری (3511 دریافت)
معادلات مسیر یک الکترون آزاد و معادله بهره لیزر الکترون آزاد با ویگلر لیزری و میدان مغناطیسی راهنما (3467 دریافت)
تعیین اندازه‌ی متوسط و توزیع اندازه نانو ذرات کروی با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور و روش ممان‌های تابع توزیع (3358 دریافت)
ساخت سلول خورشیدی فیلم نازک نانوساختار مس ایندیوم سولفید با روشهای بسیار ارزان و قابل پرینت (3313 دریافت)
طراحی و ساخت سنسور فشار فیبر نوری مبتنی بر فابری پرو دیافراگمی (3182 دریافت)
اثرات ساختاری چاه کوانتومی نامتقارن دوگانه نیتریدی بربهره نوری دیود های لیزری (3153 دریافت)
بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانوساختار اکسید مس (CuO) تهیه شده به روش افشانه تجزیه حرارتی؛ اثر فوتو رسانش (3129 دریافت)
جلوگیری از اثرات غیر خطی با استفاده از چیدمان مناسب فیبر در سیستمهای نوری DWDM (3126 دریافت)
اندازه‌گیری غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR و روش‌های شیمی‌سنجی (3090 دریافت)
خواص اپتیکی چاه‌های کوانتومی با جرم الکترون وابسته به مکان با روش تبدیل نقطه کانونی (3073 دریافت)
تاثیر عامل پوششی بر روی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات اکسید کبالت (3060 دریافت)
ساخت گرافن به روش لایه برداری الکتروشیمیایی و بررسی مورفولوژی آن (3058 دریافت)
رده بندی و تشخیص سنگهای بلورین قیمتی با استفاده از روش فلوئورسانس القائی لیزری (2857 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
لیست کنفرانس های برگزار شده ( 17385 بازدید)
انواع عضویت در انجمن ( 17230 بازدید)
سومین کنفرانس لیزر و کاربرد های آن ( 15769 بازدید)
بیستمین کنفرانس ( 15399 بازدید)
دریافت فایل کامل مقاله ( 14981 بازدید)
فراخوان بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ( 14615 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی خلاء ( 14449 بازدید)
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 14284 بازدید)
اولین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مساله ( 14130 بازدید)
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 13762 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی ( 13707 بازدید)
نشانی ( 13550 بازدید)
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 13510 بازدید)
آخرین مهلت ارسال مقالات ( 13417 بازدید)
کارگاه آموزشی ( 13266 بازدید)
پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ( 13051 بازدید)
مفاهیم پایه ( 13029 بازدید)
واژنامه تشریحی فوتونیک ( 12818 بازدید)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 12817 بازدید)
سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان ( 12787 بازدید)
مقالات پذیرفته و ارائه شده در بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ( 12261 بازدید)
مؤسسین انجمن ( 11982 بازدید)
شبیه ساز ها ( 11293 بازدید)
مقدمه ( 10969 بازدید)
بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ( 10673 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 188 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 177 ارسال)
تمدید عضویت ( 172 ارسال)
کارگاه آموزشی ( 172 ارسال)
بیستمین کنفرانس ( 172 ارسال)
جایزه ها و مدال های انجمن اپتیک آمریکا برای سال 2013 ( 171 ارسال)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 170 ارسال)
پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ( 168 ارسال)
نشانی ( 164 ارسال)
اعضای هیئت مدیره ( 163 ارسال)
خبرنامه ماه اوت انجمن اپتیک آمریکا ( 163 ارسال)
اهداف ( 159 ارسال)
انواع عضویت در انجمن ( 159 ارسال)
کارگاه طیف سنجی فیبرنوری ( 158 ارسال)
مقدمه ( 157 ارسال)
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 157 ارسال)
مفاهیم پایه ( 153 ارسال)
برگزاری کارگاه آموزشی ( 151 ارسال)
اطلاعیه ( 149 ارسال)
شبیه ساز ها ( 149 ارسال)
آخرین مهلت ارسال مقالات ( 142 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 142 ارسال)
سازمان های دولتی ( 138 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 1505 چاپ)
لیست کنفرانس های برگزار شده ( 1196 چاپ)
صورتجلسه مجمع عمومی ( 1180 چاپ)
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 1160 چاپ)
شبیه ساز ها ( 1088 چاپ)
مراکز علمی ( 1028 چاپ)
نشانی ( 1003 چاپ)
انواع عضویت در انجمن ( 980 چاپ)
بیستمین کنفرانس ( 974 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 964 چاپ)
اهداف ( 949 چاپ)
خبرنامه ماه اوت انجمن اپتیک آمریکا ( 943 چاپ)
مفاهیم پایه ( 939 چاپ)
مقدمه ( 934 چاپ)
کارگاه آموزشی ( 913 چاپ)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 912 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن اپتیک و فوتونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Optics and Photonics Society of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb