انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- مجموعه مقالات کنفرانس ها
مجموعه مقالات کنفرانس ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/2 | 

مجموعۀ مقالات

بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ۱۴- ۱۶ بهمن ۱۳۹۹- دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

توجه: مقالات پذیرفته شده در کنفرانس‌های انجمن، در صورتی دارای اعتبار هستند که در مجموعه مقالات کنفرانس در وب http://opsi.ir/ در دسترس باشند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.131.300.fa
برگشت به اصل مطلب