حمایت از انجمن


برای حمایت لطفا روی بخش پایین کلیک کنید.
 
حمایت مالی از انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

لیست سخنرانی‌‌های ماهانه‌ی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران با حمایت دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، سخنرانی‌های ماهانه با حضور اساتید برجسته در زمینه‌های مختلف اپتیک برگزار می‌کند. این سخنرانی‌ها در چهارشنبه‌ یکی از هفته‌های میانی هر ماه میلادی برگزار می‌شود. برای شرکت در این سخنرانی‌ها هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.در لیست پایین می‌توانید اطلاعات مربوط به سخنرانی‌های پیشِ‌رو و انجام شده را مشاهده بفرمایید: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران با حمایت دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، سخنرانی‌های ماهانه با حضور اساتید برجسته در زمینه‌های مختلف اپتیک برگزار می‌کند. این سخنرانی‌ها در روزهای چهارشنبه یکی از هفته‌های میانی هر ماه میلادی برگزار می‌شود.
در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ، ساعت  ۱۷:۰۰، سخنرانی بیستم با عنوان
From optical tweezing to light-driven micro-vehicles   
توسط  Prof. Mikael Kall از Charmers University of Technologhy, sweden  ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه


در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت  ۱۶:۰۰، سخنرانی نوزدهم با عنوان
Metaphotonics and Metasurfaces  
توسط  Prof. Yuri Kivshar از Australian National University, Australia  ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه

در روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ ، ساعت  ۱۷:۰۰، سخنرانی هجدهم با عنوان
Laser Optical Measurements and Astronomical Observations of Molecules in Search for Varying Constants  
توسط  Prof. Wim Ubachs از Vrije University Amsterdam, The Netherlands ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۱۸ اسفند ، ساعت  ۱۶:۰۰، سخنرانی هفدهم با عنوان
Materials in Phoonics: Past and Future Perspective 
توسط پروفسور عزالدین مهاجرانی از پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۲۰ بهمن ، ساعت  ۱۶:۰۰، سخنرانی شانزدهم با عنوان
Optoelectronics of Quantum Dots 
توسط پروفسور علی رستمی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 
 

در روز ۲۹ دی ، ساعت  ۱۶:۰۰، سخنرانی پانزدهم با عنوان
Tamed Ultrashort Intense Laser and THz Fields: fundamental science and applications  
توسط 
Prof. Stelios Tzortzakis از University of Crete ارائه خواهد گردید.

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۲۴ آذر ، ساعت  ۱۶:۰۰، سخنرانی چهاردهم با عنوان
Optimal Optical Tweezers: from calibration to applications 
توسط دکتر ناصر سید ریحانی از  دانشگاه شریف ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۱۳ آبان ، ساعت  ۱۷:۳۰، سخنرانی سیزدهم با عنوان
Feeling for cell function with light 
توسط prof. Jochen Guck از  Director, Max Planck institute for the science of Light Germany ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۱۵ مهر ، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی دوازدهم با عنوان
Light, Sound, Action:
optical and acoustical trapping of biomedical microbubbles
توسط
 
Dr. Valeria Garbin از  Delft University of Technology, The Netherlands ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۱۸ شهریور، ساعت ۱۱، سخنرانی یازدهم با عنوان
Lasers, Food and Farms توسط
 
Prof. Cather Simpson از  University of Auckland, New Zealand ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۲۱ مرداد، ساعت ۱۸، سخنرانی دهم با عنوان
Optical communication without photons توسط
 
Prof. Suhail Zubairy از  Texas A&M University, USA ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه
 

در روز ۱۷ تیر، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی نهم با عنوان
Optical tweezers: from nano to space applications توسط
 
Prof. Onofrio Marago از  CNR-IPCF, Mesina, Italy ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه


سخنرانی ماهانه Optics Photonics Laserدر روز ۱۳ خرداد، ساعت  ۱۷:۳۰، سخنرانی هشتم با عنوان
Paradigm-shifting computational laser imagingfor biomedicine توسط
 
Prof. Juergen Czarske از  Technische Universitate Dresden, Germany ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه

در روز ۱۶ اردیبهشت، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی هفتم با عنوان
Digital Holography for Imaging and Metrology توسط
 Prof. Giancarlo Pedrini از  University of Stuttgart, Germany ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه 

 در روز ۱۹ فروردین، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی ششم با عنوان
۳D Integral Imaging Current Technology Based on a ۱۰۰ Years Old Idea توسط 
Prof. Artur Carnicer از  University of Barcelona, Spain ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه

 
 در روز ۱۴ اسفند، ساعت  ۱۷:۳۰، سخنرانی پنجم با عنوان
Investigation of Multi-frequency Raman Generated Spectra توسط برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۱۸
Prof. Donna Strickland از  University of Waterloo, Canada ارائه خواهد گردید.

 

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.

 


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامهدر روز ۱۸ دی، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی سوم با عنوان
Few-mode Fiber Components for High-Speed Optical Communication توسط Dr. Kok-Sing Lim
از Photonics Research Center, University of Malaya, Malaysia ارائه خواهد گردید.


با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه

 

در روز ۱۳ آذر، ساعت  ۱۴:۳۰، سخنرانی دوم با عنوان

Deep X-ray Lithography and Small Angle X-ray Scattering for Interdisciplinary Research
توسط  Dr. Benedetta Marmiroli از Graz University of Technology,  Austria ارائه خواهد گردید. 

 

با کلیک روی «ادامه» اطلاعات ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران را مشاهده فرمایید. همه‌ی شما را به شرکت در این سخنرانی دعوت می‌کنیم.
ادامه

 

در روز ۱۵ آبان، سخنرانی اول با عنوان
 
The Poincaré sphere: its generalizations and their several applications in optics
توسط Professor Miguel Alonso از University of Rochester, USA ارائه خواهد گردید. 


توجه:  با کلیک روی "ادامه"  اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران و
پوستر سخنرانی را که حاوی اطلاعات ثبت نام است، مشاهده فرمایید. 


ادامه

دفعات مشاهده: 4763 بار   |   دفعات چاپ: 660 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن اپتیک و فوتونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Optics and Photonics Society of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb