بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/8/22 | 
 

چکیدۀ مقالات

بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

دسترسی به فایل‌های سخنرانی‌های کلیدی کنفرانس

فایل‌های چهار سخنرانی کلیدی کنفرانس، ارائه‌شده توسط 

Prpf. Gerd Leuchs
Prof. Robert Boyd
Prof. Ebrahim Karimi
Dr. Asghar Gholami

در وب بارگذاری شده و قابل دسترسی است.‌

برای مشاهده و دریافت فایل‌ها، لطفا به لینک پایین مراجعه فرمایید:

http://icop2021.usb.ac.ir/Home/Lecture 

زمینه‌های تخصصی

 • اپتیک غیرخطی
 • اپتیک کوانتمی
 • اپتیک هندسی و طراحی اپتیکی
 • اپتیک جو و سنجش از دور
 • افزاره ‏های بلور فوتونی
 • افزاره ‏های پلاسمونی
 • افزاره‏ های فراماده
 • افزاره‏ های نوری آلی و پلیمری
 • افزاره های نوری گرافنی
 • افزاره ‏های نوری نیم ‏رسانا
 • افزاره‏ های تراهرتز
 • اندازه‏ گیری برپایه نور- انبرک نوری
 • بیوفوتونیک
 • پلاسما
 • اپتیک پراشی- تمام نگاری
 • سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی 
 • سلول ‏های خورشیدی
 • طیف‎ نگاری
 •  فیبر نوری
 • لیزرهای نیم ‏رسانا
 • لیزرهای حالت جامد و گازی
 • مگنتوفوتونیک
 • نانوساختارها و نانوذرات نوری
 • نور ساختار یافته


 

تاریخ‌های مهم کنفرانس

 • آغاز دریافت مقاله: ۱ آبان ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ارسال مقاله:  ۳۰ آبان ۷ آذر ۱۴ آذر ۱۳۹۹
 • آغاز ثبت نام در کنفرانس: ۱ دی ۱۳۹۹
 • اعلام پذیرش مقاله ها: ۱۵ دی ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ثبت نام به موقع: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
 • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹


 

کمیتۀ علمی و اجرایی کنفرانس

کمیتۀ علمی
 •  آقای دکتر عزالدین مهاجرانی - دانشگاه شهید بهشتی (دبیر کمیتۀ علمی)
 •  آقای دکتر مسعود قطبی - دانشگاه کردستان
 •  آقای دکتر علی دلفی - دانشگاه شهید بهشتی
 •  آقای دکتر حمیدرضا فلاح - دانشگاه اصفهان
 •  آقای دکتر امیر معصومی - دانشگاه زنجان
 •  آقای دکتر مجید قدردان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  آقای دکتر علی فرمانی - دانشگاه لرستان
 •  آقای دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی - دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  آقای دکتر محمد واحدی - دانشگاه علم و صنعت
 •  آقای دکتر محمد محمدی مسعودی - دانشگاه تهران
 •  آقای دکتر علیرضا طاوسی - دانشگاه سیستان وبلوچستان
 •  آقای دکتر ناصر هاتفی کرگان - دانشگاه سیستان وبلوچستان
 •  آقای دکتر شهرام مهنا - دانشگاه سیستان وبلوچستان
 •  آقای دکتر سیدنادر سیدریحانی - دانشگاه صنعتی شریف
 •  آقای دکتر محمداسماعیل زیبائی - دانشگاه شهید بهشتی
 •  آقای دکتر فرشاد صحبت‌زاده - دانشگاه مازندران
 •  آقای دکتر غلام محمد پارسانسب - دانشگاه شهید بهشتی
 •  آقای دکتر مجتبی شهرکی - دانشگاه سیستان وبلوچستان
 •  آقای دکتر مجید ناظری - دانشگاه کاشان
 •  خانم دکتر آتوسا سادات عربانیان - دانشگاه شهید بهشتی
 •  آقای دکتر محمد حسین مهدیه - دانشگاه علم وصنعت ایران
 •  آقای دکتر رضا پورصالحی - دانشگاه تربیت مدرس
 •  آقای دکتر مجید رشیدی هویه - دانشگاه سیستان وبلوچستان
 •  خانم دکتر زهرا کاوه‌وش - دانشگاه صنعتی شریف
 •  آقای دکتر داریوش عبدالله‌پور - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان
کمیتۀ اجرایی
 •  محمدعلی منصوری بیرجندی (دبیر اجرایی
 •  محمود اوکاتی صادق - رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
 •  امین راحتی - مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 •  مهری رجائی - رئیس مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  مجید رشیدی هویه - معاون آموزشی دانشکده علوم 
 •  مهری مهرجو - معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 •  مهدی رضایی - مدیر گروه مهندسی مخابرات 
 •  احمد بختیاری شهری - مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات
 •  محمدحسین سرگلزایی - مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 
 •  هادی اسمعیلی درمیان - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
 •  پوریا جعفری - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر   
 •  سید حامد ترابی - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر   
 •  مجید قدردان - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
 •  مجتبی شهرکی - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
 •  سمیرا رحیمی - کارشناس مرکز آموزش‌های مجازی 
 • ساناز پاریزی - کارشناس مرکز آموزش‌های مجازی
 • فرناز براهویی مالک - کارشناس مرکز آموزش‌های مجازی
 • مجتبی جلال‌زایی - کارشناس مرکز آموزش‌های مجازی
 • ملیحه جهانتیغ - کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

هزینه‌های ثبت‌نام و شرکت در کنفرانس

 • نظر به برگزاری کنفرانس به شکل مجازی، با تصمیم هیئت رییسۀ انجمن اپتیک و فوتونیک ایران هزینه‌های شرکت در بیست وهفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران به شرح زیر است:
   
  شرکت در این دوره از کنفرانس
  رایگان ولی ثبت‌نام در وب‌گاه کنفرانس برای همۀ شرکت‌کنندگان الزامی است. راهنمای لازم برای استفاده از سامانۀ وبینار دانشگاه سیستان و بلوچستان در بازۀ ثبت‌نام در کنفرانس در دسترس قرار می‌گیرد.

  ارسال مقاله در چارچوب تعیین شده و داوری مقالات
  رایگان بوده و تنها پس از پذیرفته شدن مقاله/مقالات برای هر ارائه هزینه مطابق جدول زیر با درج در صورتحساب کاربران در صفحۀ شخصی متناسب با تعداد مقالات پذیرفته شده، دریافت می‌شود. هزینۀ ارائۀ مقالات به شکل پوستر یا شفاهی یکسان است.
  ارائه کنندگانی که گزینه‌های دانشجو یا عضو انجمن را انتخاب می‌نمایند، باید تصویر کارت دانشجویی با حداقل یک نیم‌سال اعتبار را در فرم مربوطه بارگذاری نمایند و در هنگام برگزاری کنفرانس عضویتشان در انجمن معتبر باشد. 

  توجه: گواهی ارائه تنها برای مقاله‌های پذیرفته‌شده‌ای صادر می‌شود و مقاله روی سایت انجمن قرار می‌گیرد که در هنگام ارائه، یکی از نویسندگان مقاله حضور (آنلاین) داشته باشند. در غیر این‌صورت مقاله پذیرفته‌نشده تلقی شده، نمایه نمی‌شود و مبلغ ثبت‌نام نیز قابل استرداد نیست.
  توجه: ۳۰ دی مهلت ثبت‌نام عادی به پایان می‌رسد، لطفا از ۳۰ دی به بعد، هزینه ارائه‌ها مطابق «هزینه ریالی در مهلت ثبت نام با تاخیر» پرداخت شود.
   
  نوع ثبت نام هزینه ریالی در مهلت پیش ثبت نام و ثبت‌نام عادی (قبل از ۳۰ دی) هزینه ریالی در مهلت ثبت نام با تاخیر
  ارسال کننده مقاله- عضو انجمن - غیر دانشجو ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
  ارسال کننده مقاله -عضو انجمن - دانشجو ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
  ارسال کننده مقاله -غیر عضو انجمن - دانشجو ۲۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
  ارسال کننده مقاله -غیر عضو انجمن - غیر دانشجو ۳۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰

   پرداخت آنلاین هزینه ارائه مقالات در صفحه شخصی شما، بخش صورتحساب کامل برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر است.

  شماره کارت مجازی:
  ۷۷۹۶  ۰۰۰۹   ۸۳۷۰   ۵۸۵۹   به نام انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 

  شماره حساب انجمن اپتیک و فوتونیک در بانک ملت: ۴۴۴۲۳۴۵۴۵۳

  لطفا از واریز وجه به سایر حساب های انجمن خودداری فرمایید.

 عنوان و چکیدۀ سخنرانان مدعو


Professor Mohammad Kazem Moravvej-Farshi
Tarbiat Modares University, Faculty of Electrical and Computer Engineering
TALK: Electrically Driven Lab-on-a-Chip Laser-Free Plasmonic Tweezers
 
Plasmonic tweezers have been recognized as an efficient and attractive tool for on chip manipulation of target micro/nanoparticles in microfluidic channels, owing to their inherently high field confinement and field enhancement, as compared with bulky optical tweezers. Moreover, they are needless to any complicated optics and optomechanical equipment, which allows optophoresis systems with smaller dimensions, suitable for lab-on-a-chip applications. Nonetheless, realizing a plasmonic structure on a semiconductor light source leads to a compact plasmonic tweezers module, in which surface plasmons can form in the vicinity of the built-in light emitting active region. The design of an appropriate plasmonic structure can couple the plasmonic field to the fluidic channel side efficiently, realizing plasmonic tweezing of target particles. Nonetheless, the realization of a plasmonic unit on a semiconductor light source leads to a compact plasmonic tweezers module, in which surface plasmons can form in the vicinity of the built-in light emitting active region. The goal of this talk is to introduce two types of integrated laser-free plasmonic tweezers. Each of these newly designed tweezers has a built-in optical source, substituting for the external laser, can function by a low applied voltage. These pave the way for developing a new generation of compact, miniaturized, low-power plasmonic tweezers modules in lab-on-chip applications.
 
Interference is probably the most striking phenomenon in any wave dynamics. In optics interference happens whenever light originating from one point in space propagates over different paths, which are then again superimposed. A spectrometer is a prototype example for such interference. Here, we will concentrate on the conceptually most simple interferometer with one beam splitter dividing the incoming light in two different paths and recombining them on a second beam splitter. This allows for sensitive measurements with interferometric precision, of spatial displacements, forces, gas concentrations, refractive indices et cetera. In all these cases, the beam splitters are typically linear optical elements.
There is, however, a different type of beam splitter, which splits a higher energy photon into two lower energy photons complying with energy conservation. The process is called parametric down conversion (PDC) and one of the pioneers was David Klyshko at Lomonosov University in Moscow.
These two beam splitters are dramatically different in the following sense: suppose one photon enters the beam splitter through one of the two input ports. Then you find the following situation at the two output ports:
 
(1) in the case of the linear beam splitter; a super position of (a) one photon in one output port and none in the other one, and (b) no photon in the one output port and one in the other one.
(2) in the case of the nonlinear beam splitter; exactly one photon at each output port.
 
When one attempts to measure the light at the output, the result will be noisy in case (1) in the sense that the measurement result is uncertain, while in case (2) the result is well defined and not noisy. One may therefore speculate that case (2) will allow for higher precision and this is indeed true in some cases. Motivated by the group theoretical descriptions, case (1) is called a SU(2)-interferometer and case (2) a SU(1,1)-interfero–meter. The lecture will review some experiments as well as the Wigner function descriptions of these different interferometers. 
 
Professor Robert Boyd
University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada
University of Rochester, Rochester, NY, USA
TALK: Designer Materials for Photonics
 
We review approaches for the creation of artificial materials, often called metamaterials, for use in photonics.  We especially highlight materials, known as epsilon-near-zero (ENZ) materials, for which the dielectric permittivity epsilon takes on a very small values. We give examples of ENZ materials and their properties and we describe their usefulness in the fabrication of photonic devices.

Photons, the quanta of light, are widely used and are the backbones of numerous modern technologies -- a variety of applications ranging from meteorology to communication and beyond. To employ photons in all these advanced technologies, one must profoundly understand the physics of their behaviour, control, and detect them. In my talk, I will review and discuss all photonics degrees of freedom and how we can generate, manipulate, and detect them in the laboratory in the realm of quantum physics. I will explain and describe a few recent experiments conducted in my group, including interaction-free ghost-imaging, photonics-based quantum simulation, as well as our current efforts in free-space and underwater quantum key distribution.

  
Dr. Asghar Gholami
Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology
TALK: Optical Camera Communications 
 Nowadays, optical camera communication (OCC) as a part of emerging optical wireless communications (OWC) technology, have attracted particular interest in areas such as the internet of things, transmissions and localization in indoor as well as outdoor short-range applications, motion capture, and intelligent transportation systems. Considering recent developments in cameras and image sensors technology and the use of small cameras in smart devices and vehicles, OCC is likely to be the dominant future technology for many applications and it is recently considered within the framework of the IEEE 802.15.۷m standardization.

حمایت کنندگان
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 544 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن اپتیک و فوتونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Optics and Photonics Society of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb