انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- نشانی و تلفن ما
نشانی، تلفن و رایانامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی:
تهران، خیابان جلال آل احمد، خیابان جانبازان، خیابان سرسبز جنوبی، کوچۀ شهید عشقی پور، کوچۀ آریا، شماره ۲،
کدپستی ۱۴۶۴۶۷۵۹۴۵


 تلفن و نمابر :
۴۴۲۵۵۹۳۷ - ۰۲۱


رایانامه (Email): 

  infoopsi.ir

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.85.11.fa
برگشت به اصل مطلب