انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
وبگاه سال جهانی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه اعضا می رساند سال 2013 سال جهانی آمار نام گرفته است، به همین منظور در ایران نیز وب گاه سال جهانی آمار به نشانی http://stat2013.srtc.ac.ir راه اندازی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است تا علاقه مندان بتوانند ضمن اطلاع از برنامه ها و فعالیت هایی که در سراسر ایران در این سال به وقوع خواهد پیوست، برنامه ها و اخبار خود را نیز به اطلاع عموم مردم برسانند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.71.fa
برگشت به اصل مطلب