انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
کارگاه طیف سنجی فیبرنوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محتوای مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:
-        مروری برانواع روشهای طیف سنجی واصول طیف سنجیUV-VIS 

-        مروری بر تئوری جذب - عبور و  بازتاب Diffuse & Specular

-        مروری بر روشهای ضخامت سنجی لایه نازک و نانومتری (رفرکتومتری،الیپسومتری و...)

-        معرفی روش های کالیبراسیون ( طیف سنج ها، منابع تابشی و ادوات اپتیکی)

-        کارگاه عملی آموزش ضخامت سنجی لایه نازک و نانومتری، آزمایش های عملی جذب – عبور و بازتاب ، کار با دستگاه ها و ابزارهای طیف سنجی و کالیبراسیون 

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.48.fa
برگشت به اصل مطلب