انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
سومین دوره کارگاه تئوری و عملی اپتوژنتیک: کاربرد اپتوژنتیک در مطالعات علوم اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/26 | 
3th optogenetic workshop
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.190.fa
برگشت به اصل مطلب