انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
فراخوان 31مین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی (اردیبهشت تا شهریور 1396)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/6 | 

31مین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.163.fa
برگشت به اصل مطلب