انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
فراخوان سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.143.fa
برگشت به اصل مطلب