انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
همایش بین المللی این هیثم و نور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به مناسبت سال جهانی نور و چهلمین سال تاسیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، این دانشگاه  همایش بین المللی ابن هیثم و نور را در تاریخ ۶ و ۷ آبان ۹۴ برگزار می کند.
AWT IMAGE

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.117.fa
برگشت به اصل مطلب