انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
اسامی نشریات نامعتبر اعلام شده از طرف وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه اساتید و پژوهشگران گرامی

آخرین سیاهۀ نشریات نامعتبر و جعلی از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق وبگاه http://rppc.msrt.ir منتشر گردید و در دسترس دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار گرفت.

فهرست نشریات نامعتبر خارجی- اردیبهشت 94

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.116.fa
برگشت به اصل مطلب