انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
راه اندازی سامانه پیشینه پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک) برای هدفمند سازی و افزایش کارایی و اثر بخشی پژوهش ها، سامانه پیشینه پژوهش را با پشتوانه متن کامل و در حال افزایش 300 هزار عنوان از پایان نامه ها و رساله ها راه اندازی نموده است. این سامانه با هدف آگاهی جامعه علمی از پیشینه پایان نامه ها و رساله ها و بررسی یکتا بودن پایان نامه ها و رساله ها در ایرانداک به بهره برداری رسیده است. 
از آنجا که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات( ایرانداک) متولی ثبت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور و از دیرباز مرکز اصلی دریافت نسخه ای از پایان نامه ها و ارائه خدمات اطلاعاتی از پایان نامه ها به جامعه علمی کشور بوده است، با راه اندازی این سامانه گام مهمی در جهت جلوگیری از انجام پژوهش تکراری توسط دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاهیان برداشته است. در این سامانه، با دریافت عنوان و کلید واژه های پژوهش از کاربر، با جست و جوی کارشناسان آموزش دیده درپایگاه اطلاعات گنج، اطلاعات پایان نامه ها و رساله های انجام شده به آگاهی کاربر می رسد . 
برای کاربست به این سامانه، کاربران می توانند با مراجعه به پایگاه پیشینه به نشانی http://pishineh.irandoc.ac.ir  درخواست خود را ثبت نمایند، نتیجه بررسی در کوتاه ترین زمان ممکن برای کاربر و نیز همه ی کسانی که کاربر بخواهد فرستاده خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.105.fa
برگشت به اصل مطلب