انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برگزاری کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از افرادی که مایل به برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ 2/11/91 در دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند ، خواهشمند است عنوان کارگاه و خلاصه رزومه افراد برگزار کننده را تا تاریخ 20 /9/91 به آدرس info@icop.ir ارسال نمایند .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.47.fa
برگشت به اصل مطلب