انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هشتمین کنفرانس ملّی خلأ ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/12 | 
مهلت ارسال مقالات هشتمین کنفرانس ملّی خلأ ایران (۱و۲آذر ماه ۱۳۹۶- دانشگاه شهید بهشتی)  تا ۱۵ مهر۱۳۹۶ تمدید شد
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.167.fa
برگشت به اصل مطلب