انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

وبگاه بیست ویکمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران از تاریخ 15 شهریور ماه 93 آماده دریافت مقالات پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصین در زمینه اپتیک و فوتونیک است.شما عزیزان می توانید مقاله‌های اصیل خود را در موضوع‌های زیر، از طریق وبگاه کنفرانس ارسال نمایید:

• اپتیک غیر خطی

• اپتیک هندسی

• اپتیک کوانتمی

• افزاره های بلور فوتونی

• افزاره های پلاسمونی

• افزاره های فراماده

• افزاره های فیبر نوری
• افزاره های نوری مواد آلی
• افزاره های نوری گرافنی
• افزاره های نوری نیم رسانا
• انبرک های نوری
• انتشار امواج نوری
• اندازه گیری بر پایه نور
• برهمکنش نور و ماده
• بیوفوتونیک
• پراکندگی
• پلاسما
• تصویربرداری
• تمام نگاری
• سلول های خورشیدی
• طیف نگاری
• کاربردهای لیزر
• لیزرهای حالت جامد
• لیزرهای گازی
• لیزرهای نیم رسانا
• مگنتو فوتونیک
• مهندسی اپتیک
• نانوساختارها و نانو ذرات نوری

• دیگر حوزه های اپتیک وفوتونیک

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه کنفرانس مراجعه نماییدنشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.102.fa
برگشت به اصل مطلب