انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اعضای پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/18 | 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اعضای پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

بدینوسیه از اعضای پیوسته انجمن دعوت می‏شود درجلسه مجمع عمومی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران که در ساعت ۱۶ الی ۱۷ روز چهارشنبه ۲۹/۴/۱۴۰۱ در دفتر انجمن به آدرس : جلال آل احمد، خیابان جانبازان، خیابان تات، کوچه عشقی پور، بن بست آریا، شماره ۲ تشکیل می‏شود حضور بهم رساند.
دستور جلسه:
  1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره انجمن و گزارش مالی برای دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۰
  2. استماع گزارش بازرس قانونی
  3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمد و هزینه‏های سال مالی مذکور
  4. انتخابات هیأت مدیره
  5. تعیین حق عضویت برای اعضاء
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق است

هیأت مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.342.fa
برگشت به اصل مطلب