انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
فایل پاورپوینت سخنرانی - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
مشاهده و دریافت فایل پاورپوینت سخنرانی برگزار‌شده با عنوان:
 رویکردهای نوین در تدریس مجازی 
آزمایشگاه‌های اپتیک و فوتونیک


توسط: دکتر نرگس انصاری


نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.310.fa
برگشت به اصل مطلب