انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
سخنرانی - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/7 | 
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران برگزار می‌کند:
 رویکردهای نوین در تدریس مجازی 
آزمایشگاه‌های اپتیک و فوتونیک


توسط: دکتر نرگس انصاری

تاریخ:
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷ الی ۱۸

 آزمایشگاه‌های اپتیک و فوتونیک   تدریس مجازی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.308.fa
برگشت به اصل مطلب