انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
دسترسی به فایل‌های سخنرانی‌های ماهانه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/15 | 

فایل‌های سخنرانی‌های ماهانه انجمن، در وب بارگذاری شده و قابل دسترسی است.‌

برای مشاهده و دریافت فایل‌ها، لطفا به لینک پایین مراجعه فرمایید:

​https://drive.google.com/drive/folders/1CUsUMjYTZfXkUcGve6whmbOQKcc1ziaY?usp=sharing

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.302.fa
برگشت به اصل مطلب