عضویت در انجمن

برای تکمیل فرم عضویت، لطفا روی بخش پایین کلیک کنید. 
 
به انجمن اپتیک و فوتونیک ایران بپیوندید...
 


اعضای حقوقی
 

حمایت از انجمن


برای حمایت لطفا روی بخش پایین کلیک کنید.

حمایت مالی از انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
 

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی دوران فارادی در یک بلور فوتونیک مغناطیسی دارای کاواک نقص (66684 مشاهده)
خواص اپتیکی نانوذرات اکسید قلع (57043 مشاهده)
طراحی و ساخت لیزر تیتانیوم سفایر کوک‌پذیر دو طول موجی پالسی (53288 مشاهده)
طراحی دیکدر نوری مبتنی بر کریستالهای فوتونیکی (36775 مشاهده)
کنترل گاف باند بلورهای فوتونی شامل نیم‌رساناهای چاه کوانتومی InGaAs/InAsاز طریق دمش نوری (36359 مشاهده)
بررسی تغییرات بهرۀ کوانتومی مولکول رنگ لیزری DCM با حضور نانوذرات کلوئیدی طلا (36106 مشاهده)
سنتز نانو پودر شیشه سرامیک کوردیریت با استفاده از ماده معدنی بنتونیت با بکارگیری فرآیند شوک حرارتی (35043 مشاهده)
بررسی اثر قطبش نوردر ضریب جذب بخار فلز قلیائی در فرآیند دمش اپتیکی (29009 مشاهده)
بررسی اثر تغییر پارامتر انرژی لیزر بر بهبود طیف رامان کلسیت و سیکلوهگزان (28431 مشاهده)
شاخص غیر کلاسیکی در نمایش ویگنر برای تعیین ویژگی‌های‌ فشردگی حالت‌های فوتونی (17710 مشاهده)
بهبود خواص سطحی و آنالیز میکروسکوپی لنزهای تماسی چشم تحت پرتودهی با لیزر اگزایمر (17150 مشاهده)
اثر فیلتر گاوسی بر خواص کانونی اکسیلن بر پایه‌ی غربال فوتونی (16931 مشاهده)
بررسی خواص اپتیکی نیترید تیتانیوم ( (TiNبراساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از تقریب های LDA و GGA (16780 مشاهده)
مقایسه هدف های تیغه ای، کروی، و مخروطی شکل در شبیه سازی پرتو ایکس با استفاده از پرتوهای الکترونی شبه تک انرژی (15693 مشاهده)
محاسبه ی آنتروپی کولموگروف در الکترودینامیک کوانتومی کاواک (15543 مشاهده)
بررسی ویژگی های اپتیکی بتا کوارتز با استفاده از نظریه تابعی چگالی و تابعی های PBE و PBEsol (15280 مشاهده)
بررسی اثر فرآیندهای انتقال بار در عملکرد درمان‌های فوتودینامیکی (14443 مشاهده)
بررسی پراکندگی رامان برانگیخته در لیزرهای تارنوری پیوسته با توان خروجی کیلووات (14009 مشاهده)
افزایش گستره دمایی خودکانونی نسبیتی پرتو لیزر با استفاده از پلاسما با چگالی بالارونده (13738 مشاهده)
طیف سنجی تبدیل فوریه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی (13678 مشاهده)
اثرات دمایی ماده‌ی دی‌الکتریک بر ویژگی‌های غیرکلاسیکی حالت همدوس غیرخطی سطح کره (13594 مشاهده)
خواص اپتیکی چاه‌های کوانتومی با جرم الکترون وابسته به مکان با روش تبدیل نقطه کانونی (13482 مشاهده)
طراحی نمایه ضریب شکست فیبر برای کاهش تلفات همبافت در محیط انتقال نوری (11716 مشاهده)
مطالعه نظری خواص الکتریکی دیود شاتکی Au/n-GaN (11662 مشاهده)
بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور محیط دی الکتریک مغناطیده (11495 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی خواص فوتولومینسانس و اکسیتونی نانو ذرات اکسید روی (6023 دریافت)
فیلترهای مایکروویو کوک پذیر بر پایه ی نانوسیم های فرومغناطیسی در بلورهای فوتونی مغناطیسی (5769 دریافت)
تعیین اندازه و ثابت پخش میکروذرات کروی با استفاده از روش پراکندگی دینامیکی نور (5587 دریافت)
بررسی خواص نوری گرافن تحت تغییر پتانسیل شیمیایی (4744 دریافت)
بررسی رابطه بین زاویه و شدت پراکندگی برای ذرات جوی کاهنده قابلیت دید افقی (4516 دریافت)
تحلیل و بهینه سازی سلول های خورشیدی چند گانه با پیوند تونلی (4451 دریافت)
سوئیچ نوری الکترواپتیک 2×2 پهن باند با سرعت بالا مبتنی بر موجبر هایبرید پلاسمونیک (4369 دریافت)
اندازه گیری نمایه لایه نازک با استفاده از تداخل سنجی (4064 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی چاه کوانتومی مربعی مختل شده (3853 دریافت)
بررسی حساسیت سنسور فیبرنوری بر پایه تشدید پلاسمون سطحی با نانو لایه فلزی (3792 دریافت)
شناسایی و تفکیک باکترهای گرم مثبت و منفی با استفاده از طیف سنجی فروشکست القایی لیزری (3693 دریافت)
سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت (Fe3O4) و بررسی خواص اپتیکی آن‌ها (3628 دریافت)
بررسی مشخصه های فتوولتائیک سلول های خورشیدی پروسکایتی بدون رساننده ی حفره: اثر زمان در فرآیند تشکیل پروسکایت بوسیله لایه نشانی غوطه وری (3511 دریافت)
معادلات مسیر یک الکترون آزاد و معادله بهره لیزر الکترون آزاد با ویگلر لیزری و میدان مغناطیسی راهنما (3467 دریافت)
تعیین اندازه‌ی متوسط و توزیع اندازه نانو ذرات کروی با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور و روش ممان‌های تابع توزیع (3358 دریافت)
ساخت سلول خورشیدی فیلم نازک نانوساختار مس ایندیوم سولفید با روشهای بسیار ارزان و قابل پرینت (3313 دریافت)
طراحی و ساخت سنسور فشار فیبر نوری مبتنی بر فابری پرو دیافراگمی (3182 دریافت)
اثرات ساختاری چاه کوانتومی نامتقارن دوگانه نیتریدی بربهره نوری دیود های لیزری (3153 دریافت)
بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانوساختار اکسید مس (CuO) تهیه شده به روش افشانه تجزیه حرارتی؛ اثر فوتو رسانش (3129 دریافت)
جلوگیری از اثرات غیر خطی با استفاده از چیدمان مناسب فیبر در سیستمهای نوری DWDM (3126 دریافت)
اندازه‌گیری غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR و روش‌های شیمی‌سنجی (3090 دریافت)
خواص اپتیکی چاه‌های کوانتومی با جرم الکترون وابسته به مکان با روش تبدیل نقطه کانونی (3073 دریافت)
تاثیر عامل پوششی بر روی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات اکسید کبالت (3060 دریافت)
ساخت گرافن به روش لایه برداری الکتروشیمیایی و بررسی مورفولوژی آن (3058 دریافت)
رده بندی و تشخیص سنگهای بلورین قیمتی با استفاده از روش فلوئورسانس القائی لیزری (2857 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
لیست کنفرانس های برگزار شده ( 17688 بازدید)
راهنمای عضویت در انجمن ( 17405 بازدید)
سومین کنفرانس لیزر و کاربرد های آن ( 15782 بازدید)
بیستمین کنفرانس ( 15404 بازدید)
دریافت فایل کامل مقاله ( 15002 بازدید)
فراخوان بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ( 14621 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی خلاء ( 14451 بازدید)
بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 14299 بازدید)
اولین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مساله ( 14151 بازدید)
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 13770 بازدید)
برگزاری کارگاه آموزشی ( 13708 بازدید)
نشانی، تلفن و رایانامه ( 13650 بازدید)
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 13516 بازدید)
آخرین مهلت ارسال مقالات ( 13421 بازدید)
کارگاه آموزشی ( 13271 بازدید)
مفاهیم پایه ( 13188 بازدید)
پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ( 13057 بازدید)
واژنامه تشریحی فوتونیک ( 12832 بازدید)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 12827 بازدید)
سومین جشنواره روز ملی مهندسی اصفهان ( 12796 بازدید)
مقالات پذیرفته و ارائه شده در بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ( 12290 بازدید)
مؤسسین انجمن ( 12129 بازدید)
شبیه ساز ها ( 11423 بازدید)
مقدمه ( 11034 بازدید)
بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ( 10686 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 188 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 177 ارسال)
تمدید عضویت ( 172 ارسال)
کارگاه آموزشی ( 172 ارسال)
بیستمین کنفرانس ( 172 ارسال)
جایزه ها و مدال های انجمن اپتیک آمریکا برای سال 2013 ( 171 ارسال)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 170 ارسال)
پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ( 168 ارسال)
نشانی، تلفن و رایانامه ( 164 ارسال)
اعضای هیئت مدیره ( 163 ارسال)
خبرنامه ماه اوت انجمن اپتیک آمریکا ( 163 ارسال)
اهداف ( 159 ارسال)
راهنمای عضویت در انجمن ( 159 ارسال)
کارگاه طیف سنجی فیبرنوری ( 158 ارسال)
مقدمه ( 157 ارسال)
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 157 ارسال)
مفاهیم پایه ( 153 ارسال)
برگزاری کارگاه آموزشی ( 151 ارسال)
اطلاعیه ( 149 ارسال)
شبیه ساز ها ( 149 ارسال)
آخرین مهلت ارسال مقالات ( 142 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 142 ارسال)
سازمان های دولتی ( 138 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس ( 1510 چاپ)
لیست کنفرانس های برگزار شده ( 1213 چاپ)
صورتجلسه مجمع عمومی ( 1189 چاپ)
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس ( 1164 چاپ)
شبیه ساز ها ( 1100 چاپ)
مراکز علمی ( 1038 چاپ)
نشانی، تلفن و رایانامه ( 1011 چاپ)
راهنمای عضویت در انجمن ( 990 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 979 چاپ)
بیستمین کنفرانس ( 975 چاپ)
مفاهیم پایه ( 955 چاپ)
اهداف ( 953 چاپ)
مقدمه ( 945 چاپ)
خبرنامه ماه اوت انجمن اپتیک آمریکا ( 944 چاپ)
نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ( 917 چاپ)
کارگاه آموزشی ( 914 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن اپتیک و فوتونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Optics and Photonics Society of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb