انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- نرم‌افزارها
شبیه ساز ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برای استفاده از شبیه سازی های جذاب علمی  اینجا کلیک کنید

 

برای نمایش صحیح شبیه سازی ها به برنامه های زیر و مرورگرهای اینترنتی نیاز دارید:

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.82.34.fa
برگشت به اصل مطلب