انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
بر مدار شتاب - مصاحبه دکتر خالصی فرد با صدا و سیمای مرکز زنجان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/6 | 
برای مشاهده مستند برمدار شتاب (مصاحبه دکتر خالصی فرد با صدا و سیمای مرکز زنجان ) اینجا کلیک نمایید 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.208.fa
برگشت به اصل مطلب