انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
کارگاه تئوری و عملی اپتوژنتیک:کنترل عملکرد مغز بوسیله نور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.171.fa
برگشت به اصل مطلب