انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

متقاضیانی که تمایل به برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ 2 بهمن ماه (یک روز قبل از برگزاری کنفرانس سال جاری) در دانشگاه سیستان و بلوچستان دارند ، خواهشمند است عنوان کارگاه آموزشی ، اسامی برگزار کنندگان و رزومه ایشان را حداکثر تا تاریخ 91/10/25 از طریق رایانامه info@opsi.ir به دبیرخانه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ارسال فرمایند .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.21.fa
برگشت به اصل مطلب