انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالانه‌ی اعضای پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/20 | 

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالانه‌ی اعضای پیوسته انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

بدینوسیله ازهمۀ اعضای پیوستۀ انجمن دعوت می‌شود در جلسۀ مجمع عمومی فوق‌العادۀ انجمن که ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰و مجمع عمومی عادی سالانه که ساعت ۱۱ صبح همان‌روز در دفتر انجمن تشکیل می‌شود حضور به‌هم رسانند.
دستور جلسۀ مجمع عمومی فوق‌العاده:   ۱.تغییر اساسنامه

دستور جلسۀ مجمع عمومی عادی سالانه:
۱. استماع گزارش  مالی برای دورۀ مالی منتهی به سال ۹۸ ، ۲. استماع گزارش بازرس قانونی، ۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمد و هزینه‌های سال مالی مذکور
۴. تعیین میزان حق عضویت، ۵. تصویب برنامۀ ۵ ساله انجمن،۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق است.
هیأت مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.255.fa
برگشت به اصل مطلب