انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- درباره ما
درباره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران با هدف گسترش علوم مرتبط با نور و با گرد هم آورردن نیروهای متخصص در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود و در راستای پیشبرد اهداف  از بدو تاسیس اقدام به عضوگیری از میان رشته های مرتبط با نور را در برنامه خود قرار داد.
 انواع عضویت و هزینه ها به شرح زیر میباشد:
الف- عضویت پیوسته با حق رای در مجمع عمومی: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و فناوری مرتبط با نور و رشته های وابسته باشند. حق عضویت سالانه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
ب- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای  درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند الف شاغل باشند حق عضویت سالانه ۴۰۰,۰۰۰ ریال 
ج- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های مذکور در بند الف به تحصیل اشتغال دارند حق عضویت سالانه ۲۰۰,۰۰۰ ریال 
توجه: عضویت دانشجویی ملزم به ارائه کارت دانشجویی با حداقل یک نیم سال اعتبار است. 
د- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مربوط به بند الف حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند. معاف از پرداخت حق عضویت میباشند.
ه- اعضای موسساتی حقوقی: سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.
و- عضویت مادام العمر: ده برابر حق عضویت یک سال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره حساب: ۶۲۶۱۰۷۷۸، بانک تجارت، شعبه انقلاب فلسطین، کد ۱۸۵، به نام انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
شماره کارت مجازی: ۷۷۹۶  ۰۰۰۹   ۸۳۷۰   ۵۸۵۹  
به منظور رفاه حال اعضای محترم در پرداخت حق عضویت سالانه، امکان پرداخت الکترونیکی از طریق کارت های عضو شتاب فعال شده است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.109.226.fa
برگشت به اصل مطلب