انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
سخنرانان اول نشست ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 

احسان عمو قربان فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک نانو‌کره‌ی جاذب و پاشنده
حسین ثقفی فر افت وخیزهای برتابندگی در انتشار از جو آشفته در مخابرات نوری فضای آزاد (FSO)
وتصحیح ابیراهی های مانا و پویا در سامانه اپتیک تطبیقی
امیرحسین برادران قاسمی طراحی و ساخت یک لیزر شبه تصادفی بر پایه‌ی  تیغه بلور فوتونی فلزی
محمدعلی انصاری مدل‌سازی روش فوتواکوستیک جهت تشخیص سرطان ملانوما با روش مونت کارلو
نعیمه ترابی مهندسی لایه‌های انتقال دهنده بار به منظور بهبود پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار مسطح
محمود حسینی فرزاد بررسی پدیده جایگزیدگی اندرسون در انتشار امواج پلاسمون سطحی بر پایه گرافن
اسماعیل زیبایی کاهش حساسیت دمایی تارنوری با دوشکستی بالا در ساختار آینه حلقوی با استفاده از باریک سازی بی دررو
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.108.223.fa
برگشت به اصل مطلب