:: پرسش‌های متداول ::
:: کنفرانس های اپتیک وفوتونیک ایران
# ایا به منظور بررسی مقالات علمی ارسال شده ،باید حتما در کنفرانس شرکت کرد و هزینه شرکت را پرداخت یا صرفا ارسال مقاله کافی است؟
با سلام، 
تمامی مقالاتی که برای کنفرانس ارسال می شوند بررسی می گردد و در صورتی که مقاله شما پذیرفته شود ، جهت گواهی پذیرش و چاپ مقاله می بایست در کنفرانس شرکت کنید و هزینه شرکت را پرداخت نمایید .۱۳۹۳/۸/۱۴ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید